Nenäpäivä-säätiön tietosuojaperiaatteet

 

Verkkopalvelun yleiset ehdot

Verkkopalvelua käytettäessä käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

 

  • Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkopalvelua vain laillisiin tarkoituksiin ja tavalla, joka ei loukkaa lakia, muita viranomaissäännöksiä, näitä käyttöehtoja, Nenäpäivän tai kolmansien osapuolten oikeuksia tai hyvää tapaa.

 

  • Nenäpäivä ei vastaa ylivoimaisesta esteestä seuranneesta vahingosta tai epäsuorasta, välillisestä tai satunnaisesta vahingosta, joka on aiheutunut verkkopalvelun sisällöstä tai sen käyttämisestä, tai esimerkiksi siitä, että verkkopalvelun käyttö keskeytyy tai siihen ei pääse keskeytyksettä. Nenäpäivä ei myöskään vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjälle mahdollisista verkkopalvelujen sisältämistä haitallisista ohjelmista tai virheellisestä sisällöstä.

 

  • Nenäpäivä ei vastaa ulkopuolisten sivujen sisällöstä, joihin verkkopalvelussa olevat linkit viittaavat, eikä takaa linkkien toimivuutta tai vastaa näiden sivujen käytön aiheuttamista mahdollisista ongelmista tai vahingoista.

 

  • Verkkopalvelussa käytetään evästeitä (cookies) ja kerätään yleisiä tilastollisia kävijätietoja palvelun kehittämistä ja analysointia varten. Tilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin ja kulloinkin käytössä olevan sivustoanalyysipalvelun raportteihin. Evästetiedostot eivät sisällä käyttäjä- tai henkilötietoja, eivätkä ne mahdollista pääsyä kyseisiin tietoihin.

 

  • Evästetiedostoja ei käytetä käyttäjän palvelun ulkopuolista tietokoneen käyttöä tai verkkokäyttäytymistä koskevan tiedon keräämiseen. Evästeiden avulla voimme halutessamme kohdentaa mainontaa sillä perusteella, millä sivuilla selaimet ovat vierailleet. Käyttäjä voi koska tahansa estää evästeiden käytön muuttamalla käytetyn selaimen asetuksia. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palvelun käyttökokemukseen.

 

  • Verkkopalvelu sisältää Nenäpäivän immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa, jonka levittäminen, julkaisu, kopiointi, yleisön saataville saattaminen tai muu hyödyntäminen muussa kuin Nenäpäivään liittyvässä tarkoituksessa ei ole sallittua ilman Nenäpäivän erillistä kirjallista lupaa. Nenäpäivän verkkopalvelussa olevaan aineistoon on sallittua linkittää ilman Nenäpäivän erillistä lupaa.

 

  • Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Nenäpäivä voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttäjä hyväksyy muuttuneet ehdot jatkamalla sivuston käyttöä.

 

  • Näihin käyttöehtoihin sekä mahdollisiin verkkopalveluihin, niiden sisältöihin tai käytöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia, ja mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Tiedotusrekisteri

Rekisterinpitäjä
Nenäpäivä-säätiö | Radiokatu 5B | 00240 Helsinki | puh. (09) 1480 4153 | nenapaiva@nenapaiva.fi 

Yhteyshenkilö rekisteriasiat
Riina Lipponen | toiminnanjohtaja | Nenäpäivä-säätiö

Rekisterin nimi
Nenäpäivä-säätiön tiedotusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja kerätään Nenäpäivä-kampanjasta tiedottamiseen. Tietoja käytetään mm. tiedotteiden jakelussa, uutiskirjelähetyksissä ja kampanjamateriaalien toimittamisessa. Nenäpäivä-säätiö huolehtii yksityisyyden suojan periaatteiden ja henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja käytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Nenäpäivä-kampanjaviestintään, kampanjan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu tiedotus.

Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti.
Rekisteröidyn työpaikka ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. Rekisteröidyn työtehtävät, toimenkuvat ja vastuualueet.

Säännönmukaiset tietolähteet 
Tietoja saadaan asiakkailta suoraan puhelimitse, sähköpostilla, sähköisten Internet-lomakkeiden ja kampanjan ilmoittautumislomakkeiden avulla sekä JM Tieto Kauppalehdeltä.
Tietolähteenä toimivat myös asiakkaille järjestettävät verkostoitumistilaisuudet. Sähköpostiviestit voidaan tallentaa asiakaspalvelun kehittämiseksi.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös saatavilla olevien suoramarkkinointi- ja päättäjärekisterien kautta rekisteröidyn suostumuksia kunnioittaen ja lainsäädäntöä noudattaen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai laissa määrätyltä osuudelta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto:
säilytetään Nenäpäivä-säätiön toimesta luottamuksellisesti lukitussa huoneessa.
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot: 
tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsittelevät Nenäpäivä-säätiön työntekijät ovat kirjoittaneet vaitiolosopimuksen. Ainoastaan Nenäpäivä-säätiön työntekijöillä ja Nenäpäivä-säätiön toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin.

Tarkastusoikeus 
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteella: nenapaiva@nenapaiva.fi