Kuvien käytöstä Nenäpäivä-kampanjassa

Nenäpäivä kerää varoja ja auttaa maailman heikoimmassa asemassa olevia lapsia sekä viestii kehitysyhteistyön tärkeydestä. Lasten oikeudet ja niiden puolustaminen on keskeistä työssämme. 

Nenäpäivä-kampanja käyttää lasten kuvia tarkoin harkiten ja lasten oikeuksia kunnioittaen. Tästä huolimatta vuoden 2018 kampanjassa oli yksi kuva "Otto."-automaateilla, joka herätti kritiikkiä. Olemme tästä pahoillamme ja ymmärrämme huolen. Seurauksena keskustelimme SahWira Africa International ry:n kanssa. Jatkossa tulemme kiinnittämään entistä enemmän huomiota siihen, että erilaiset kuvien representaatioon liittyvät seikat tulevat huomioiduiksi.

Olemme sitoutuneet jatkamaan työtämme lasten paremman tulevaisuuden puolesta ympäri maailmaa. Tänä vuonna Nenäpäivä tukee hankkeita 17 maassa Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa alueilla, joilla apua eniten tarvitaan. 

 

Using images in Nenäpäivä campaign

Nenäpäivä raises funds to help the children in the most vulnerable situations and communicates about the importance of development cooperation. We work to promote children’s rights and they are in the core of our operation.

Nenäpäivä campaign uses children’s images with careful consideration and respects children’s rights. Despite of this there was one image in 2018 campaign at “Otto.” ATMs that evoke criticism. We are sorry for this and understand the concern. Due to this we had discussions with SahWira Africa International ry. We will in the future pay even more attention to acknowledging the different perspectives related to representation of images.

We are committed to continue our work to help children to have a better future all over the world. This year Nenäpäivä supports projects in 17 countries in South-America, Africa and Asia, in areas where the help is most needed.