Nenäpäivä-säätiön tiedotusrekisteri

 

Rekisterinpitäjä
Nenäpäivä-säätiö | Radiokatu 5B | 00240 Helsinki | puh. (09) 1480 4153 | nenapaiva@nenapaiva.fi 

Yhteyshenkilö rekisteriasiat
Riina Lipponen | toiminnanjohtaja | Nenäpäivä-säätiö

Rekisterin nimi
Nenäpäivä-säätiön tiedotusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja kerätään Nenäpäivä-kampanjasta tiedottamiseen. Tietoja käytetään mm. tiedotteiden jakelussa, uutiskirjelähetyksissä ja kampanjamateriaalien toimittamisessa. Nenäpäivä-säätiö huolehtii yksityisyyden suojan periaatteiden ja henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja käytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Nenäpäivä-kampanjaviestintään, kampanjan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu tiedotus.

Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti.
Rekisteröidyn työpaikka ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. Rekisteröidyn työtehtävät, toimenkuvat ja vastuualueet.

Säännönmukaiset tietolähteet 
Tietoja saadaan asiakkailta suoraan puhelimitse, sähköpostilla, sähköisten Internet-lomakkeiden ja kampanjan ilmoittautumislomakkeiden avulla sekä JM Tieto Kauppalehdeltä.
Tietolähteenä toimivat myös asiakkaille järjestettävät verkostoitumistilaisuudet. Sähköpostiviestit voidaan tallentaa asiakaspalvelun kehittämiseksi.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös saatavilla olevien suoramarkkinointi- ja päättäjärekisterien kautta rekisteröidyn suostumuksia kunnioittaen ja lainsäädäntöä noudattaen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai laissa määrätyltä osuudelta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto:
säilytetään Nenäpäivä-säätiön toimesta luottamuksellisesti lukitussa huoneessa.
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot: 
tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsittelevät Nenäpäivä-säätiön työntekijät ovat kirjoittaneet vaitiolosopimuksen. Ainoastaan Nenäpäivä-säätiön työntekijöillä ja Nenäpäivä-säätiön toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin.

Tarkastusoikeus 
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteella: nenapaiva@nenapaiva.fi