Tavoitteena jokaisen tytön oikeus koskemattomuuteen!

18.11.2015
Airi Kähärä työskentelee Solidaarisuuden työntekijänä Nenäpäivän tukemassa hankkeessa Somalimaassa. Kuva: Ada Bergroth

Nenäpäivän tuella asenteet tyttöjen silpomista kohtaan ovat jyrkentyneet Somalimaassa.

Nenäpäivä on ollut mukana auttamassa tyttöjä lähes kymmenen vuotta Solidaarisuuden kanssa. Tyttöjen sukuelinten silpomisessa on kysymys vanhasta perinteestä, jonka kitkemiseksi tarvitaan sinnikästä työtä. Perinteeseen liittyy runsaasti uskomuksia, tapoja ja väärää tietoa. Siksi tiedon lisääminen ja koulutus ovat tärkeitä aseita silpomista vastaan.

Silpomisen lopettaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista tyttöjen aseman parantamiseen. Asenteet muuttuvat hitaasti ja mukaan muutokseen on saatava äidit, isät, opettajat, yhteisöjen päälliköt ja uskonnolliset johtajat. Kun muutos on lähtenyt liikkeelle, sen vaikutus on suuri:

”Työ on hidasta, mutta uskon muutokseen. On jo äitejä, jotka eivät halua tyttäriensä silpomista.
On yhteisöjä, joissa asenteet silpomista kohtaan ovat muuttuneet kielteisiksi”,

Somalimaassa työskentelevä Solidaarisuuden Airi Kähärä (kuvassa) iloitsee.

Nenäpäivä on tehnyt muutoksen mahdolliseksi 

Jo noin 6200 ihmistä Somalimaassa on saanut suoraan tietoa tyttöjen silpomisen haitoista. Määrä voi tuntua pieneltä, mutta koulutuksiin satsataan:

”Silpomisen vastainen koulutus vaatii aikaa, sillä koulutuksen tavoitteena on saada jokaisessa
osallistujassa aikaan asennemuutos. Koulutuksissa pureudutaan perinteen ongelmiin,
siitä koituviin terveyshaittoihin tytöille ja käydään läpi miten osallistujat voivat yhteisöissään
levittää sanaa silpomista vastaan”,
Erna Alitalo Solidaarisuuden tasa-arvotyön asiantuntija selkeyttää.

Koulutuksen jälkeen monet osallistujista haluavat puhua silpomista vastaan yhteisöissään. He oppivat, miten paljon toimenpide vaikeuttaa tyttöjen elämää ja minkälaisia rajuja terveyshaittoja siitä tytöille on. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta terveempään ja turvallisempaan tulevaisuuteen tuhansille tytöille. Askel askeleelta tyttöjen asema alkaa parantua. Silpomisen haitoista on enemmän tietoa ja yhä useampi puhuu aktiivisesti silpomista vastaan.

Lahjoittajien tuella silpomisen vastainen työ on tullut yhä näkyvämmäksi. Airia muutos innostaa:

”On palkitsevaa nähdä asenteiden muuttuvan ja miten se vaikuttaa tyttöjen elämään. Olen kiitollinen suomalaisille, jotka lahjoittavat Nenäpäivään. Heidän ansiostaan näemme muutoksen yhteisöissä ja se motivoi jatkamaan tätä tärkeää työtä.”

Tue Nenäpäivän järjestöjen työtä kehitysmaiden lasten hyväksi 

Tutustu Nenäpäivän tukemaan Solidaarisuuden työhön

Somalimaassa >>

Juttu: Solidaarisuus >>