Taitoja katastrofien varalle

30.09.2015

Vuonna 2014 Kirkon Ulkomaanapu auttoi mm. Haitissa Nenäpäivän tuella.

Nenäpäivän tuella autettiin 60 koulua – yli 12 500 oppilasta: kouluille luotiin koulutussuunnitelmat ja opettajia sekä muuta kouluhenkilökuntaa koulutettiin erityisesti katastrofivalmiuteen liittyen. Lisäksi kouluille jaettiin opetusmateriaaleja. Nenäpäivän tuella tehtiin myös vaikuttamistyötä paikallisten viranomaisten suuntaan koulutuksen laadun ja lasten oikeuksien edistämiseksi.
 
Kiitos, että tuet työtä, jolla edistetään lasten oikeutta koulunkäyntiin!
 
Nenäpäivän järjestöt vievät apusi perille!