Nenätoimisto

Stiftelsen Näsdagens kontaktinfo

Siftelsen Näsdagen / Näsbyrån:
tfn. (09) 1480 4153 | nenapaiva@nenapaiva.fi

Nästeamet

Riina Lipponen
Executive Director

Taina Tyrväinen
Marketing & Communications Manager

Tiina Hyvönen
Marketing & Communications Coordinator

Johanna Mäkelä
Partnership Manager

Benita Kärkkäinen
Partnership Coordinator

Stiftelsen Näsdagen, styrelse 2017–2018

Jouni Hemberg, styrelseordförande
Executive Director, Kyrkans Utlandshjälp

Marja-Riitta Ketola
generalsekreterare, UNICEF Finland

Kristiina Kumpula
generalsekreterare, Röda Korset

Hanna Markkula-Kivisilta
generalsekreterare, Rädda Barnen

Janne Ronkainen
Executive Director, Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK

Seppo Rissanen
Executive Director, Finska Missionssällskapet

Ville Vilén
Creative Director, Yle


Kom med i Näsdagen!
Att göra gott gör gott också i sinnet.