Solidaritet

16.10.2015

2014 hjälpte Solidaritet med stöd av Näsdagen i bl.a. Somaliland.

Med stöd av Näsdagen arbetade vi mot könsstympning av flickor. Tack vare det utbildningsprogram vi genomförde ökade kunskapen om nackdelarna med könsstympning betydligt i Somaliland. Tack vare det långvariga arbetet och den ökade kunskapen främjade de som deltagit i utbildningen aktivt ändrade attityder i sina samhällen: könsstympningen anses inte längre vara bara ett kvinnoproblem utan ett problem för hela samhället. Tack för att du stöder arbetet för att bestående ändra många flickors liv! Läs mer om det arbete Näsdagen stöder >>

Näsdagen stöder organisationens arbete!

Bidra >>

Läs mer >>
 

 

 

Aktuellt