Plan Finland

16.10.2015

År 2014 hjälpte Plan Finland bl.a. i Mocambique.

Med stöd av Näsdagen byggde vi åtta förskolor, sanitetsutrymmen och lekplatser. 115 förskollärare utbildades för sitt uppdrag och i att göra undervisningsmaterial och lekredskap. Dessutom grundade vi med stöd av Näsdagen åtta föräldragrupper, med vars hjälp vi informerade föräldrar om barnfostran och gott föräldraskap. Tack för att du stöder arbetet för att öka barnens möjligheter till förskola samt att underlätta deras övergång till skolan! Läs mer om det arbete Näsdagen stöder. 

Näsdagen stöder organisationens arbete!

Bidra >>

Läs mer >>
 

 

Aktuellt