Kyrkans utlandshjälp

16.10.2015

2014 hjälpte Kyrkans utlandshjälp med stöd av Näsdagen i bl.a. Haiti.

Med stöd av Näsdagen hjälpte vi 60 skolor – över 12 500 elever: det skapades utbildningsplaner för skolorna och lärarna och övrig skolpersonal utbildades speciellt i katastrofberedskap. Dessutom delade vi ut undervisningsmaterial till skolorna. Med stöd av Näsdagen påverkade vi också de lokala myndigheterna för att främja kvaliteten på undervisningen och barnens rättigheter. Tack för att du stöder vårt arbeta för att främja barnens rätt att gå i skola! Läs mer om det arbete Näsdagen stöder.

Näsdagen stöder organisationens arbete!

Bidra >>

 

 

 

Aktuellt