Hjälp till barnen i utvecklingsländerna med humorns kraft – rekordmånga sätt att delta i Näsdagen

15.10.2015

Den nionde Näsdagskampanjen i Finland startar 15.10.2015. Under en månads tid sätter finländarna sig själva i blöt: vi kan lova ett otal aktioner runt om i landet. 

Målet för Näsdagen är varje barns rätt till ett människovärdigt liv. Näsdagens vision är ett Finland, där var och en främjar ett människovärdigt liv för barnen i utvecklingsländerna. I år utmanar Arja Koriseva, Antti Tuisku och hunden Viljo, Risto Räppääjä, Esko Valtaoja, Robin, Sami Hedberg och Diandra varje finländare att hitta sitt sätt att hjälpa: städa, motionera, läs, dansa, baka eller för Näsdagens glada budskap vidare till exempel i sociala medier! Kom med: näsdagen.fi Näsdagen genomförs i samarbete med ett otal företag, samfund, läroinrättningar, skolor, daghem och förbund. I år deltar ett rekordstort antal i Näsdagen. Det gemensamma för de instanser som är med i Näsdagen är viljan att hjälpa barnen i utvecklingsländerna med den styrka humor och att göra tillsammans ger. Yle stöder Stiftelsen Näsdagens Näsdagskampanj genom sin programverksamhet. Målet för Näsdagsinsamlingen är 3,2 miljoner euro.

Näsdagens Näsa har tillverkats i Finland, Krista Siegfrids och Mert Otsamo designade en hållbar kasse

K-affärerna fortsätter som Näsdagens huvudsamarbetspartner. K-affärerna, som fungerar som officiella Näsaffärer, säljer Näsdagens kampanjtecken Näsan (1,99 €/ex) från och med 15.10 överallt i Finland. 2015 års nya Näsa, Tuunanen, har tillverkats i Finland och du kan pimpa den så den liknar dig med hjälp av dekaler. En av kampanjens nya produkter är den Pirkka Näsdagskasse för hållbar användning, som Krista Siegfrids och Mert Otsamo har designat. Kassen fick sin härliga design genom parets inspiration. I K-affärerna säljs dessutom över 50 Näsdagsdonationsvaror, där en del av intäkterna går till Näsdagsinsamlingen. Samarbetet med K-affärerna är viktigt för Näsdagskampanjen, eftersom de sammanlagda insamlingsmålet för Näsaffärerna i år är 400 000 euro.

Näsdagssingeln slår kampanjtakten – Spotify-intäkterna till förmån för barnen i utvecklingsländerna

Jonne Aaron och Jeremy Folderol genomförde tillsammans med radiokanalen YleX Näsaktionen Näsdagssingeln 2015. Näsdagssingeln får lyssnaren att tänka på hur hen själv kunde vara med och hjälpa och uppmana andra att handla i stället för att stå vid sidan om och se livet gå förbi. Artisterna vill tillsammans med sitt skivbolag Warner Music donera de strömningsintäkter de får för stycket på Spotify till Näsdagskampanjen under den tid den pågår till fromma för barnen i utvecklingsländerna. Det är alltså möjligt att hjälpa så enkelt som genom att lyssna till musik.
 
Varför finns det en röd Nässoffa i 18 städer? Näsdagen är hela Finlands gemensamma möjlighet att göra gott till fromma för barnen i utvecklingsländerna med hjälp av humor. Riksomfattande Näsdagsevenemang utlovas igen i tiotals städer runt om Finland. I år står röda Nässoffor i mitten för Näsevenemangen. I Nässofforna arrangeras ett otal aktioner för att samla medel. Dessutom samlar man i städer runt om i Finland in pengar genom traditionell bössinsamling med frivilliga krafter. Ett märkbart stöd för insamlingen står Näsdagens andra huvudsamarbetspartner finska Lionsförbundet för. Lions har som mål otroliga 180 000 euro i insamlingspotten genom sin riksomfattande bössinsamling.

Yle stöder Stiftelsen Näsdagens Näsdagskampanj

Yles stöd till Stiftelsen Näsdagens Näsdagskampanj är viktigt för att lyfta fram det arbete som görs till fromma för barnen i utvecklingsländerna. Också i år utlovas många slags program samt två stora direkta TV-sändningar:
 
  • UMOs Näsdagskonsert, Juice – för den lilla människan 22.10. kl. 19.00–20.30 Yle TV1
  • Näsdagsshowen 6.11. kl. 19.00–00.00 Yle TV2
 
Alla Yles Näsdagsprogram: näsdagen.fi/yle Med stöd av Näsdagen hjälper vi de barn som har den svagaste ställningen. Med insamlade medel från Näsdagen utför UNICEF Finland, Finlands Röda Kors, Kyrkans Utlandshjälp, Fida International, Rädda Barnen, Solidaritet, Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral (SASK) och Finska Missionsförbundet långsiktigt utvecklingssamarbete för att främja ett människovärdigt liv för barnen i utvecklingsländerna i Asien, Afrika samt Syd- och Centralamerika. Mer information om det arbete: näsdagen.fi / Vem hjälper vi? 

Aktuellt