Finlands UNICEF hjälper barn och mammor med stöd av Näsdagen

19.10.2016

Goda nyheter: Näsdagen stödde 2015 bl.a. Finlands UNICEFs hälsoarbete bland barn och mammor i Kenya. Läs sammandraget!

Finlands UNICEF är en av de organisationer som Näsdagen stöder. Med stöd av Näsdagen arbetar Finlands UNICEF för att varje barn i världen ska ha möjlighet till ett gott liv: mat, trygghet, utbildning och hälsa.

År 2015 stödde Näsdagen Finlands UNICEFs arbete för att utveckla hälsovården för barn och mödrar samt för att minska mödra- och barndödligheten i Kenya. Uppskattningsvis 200 000 personer omfattas av UNICEFs arbete i Kenya.

Målet för det arbete Näsdagen stöder är att garanterar mammor, nyfödda och små barn möjlighet till kvalitativa hälsovårds- och näringstjänster: på området utfördes bl.a. bedömningar av utgångsläget, utbildades hälsovårdspersonal till stöd för barn och mammor samt förstärktes hälsovårdsinstansernas kapacitet.

Arbetet har gett fantastiska resultat! Under år 2015 födde 1326 mödrar på sjukhus, när antalet 2014 bara var 741. Dessutom var 78 % av barnen i området vaccinerade år 2015, medan antalet bara några år tidigare, 2013, var 63 %.

Tack för att du stöder vårt arbete för världens barn!

Nettointäkterna från Näsdagsinsamlingen fördelas årligen mellan de nio organisationer som deltar i Näsdagsstiftelsens verksamhet. Med stöd av Näsdagen arbetar Finlands UNICEF, Kyrkans utlandshjälp, Finlands Röda Kors, Rädda Barnen, Plan International Finland, Fida International, Solidaritet, Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK och Finska Missionssällskapet oförtröttligt för att stöda världens barn där hjälpen behövs mest. Med hjälp av Näsdagen får barn runt om i världen möjlighet till ett gott liv: mat, trygghet, utbildning och hälsa.

#näsdagen är aktuell #justnu

Här kan du donera till Näsdagen!

Aktuellt