FINLANDS UNICEF

28.05.2015
Barn på gården till Naotcha lågstadieskola i Malawi i juni 2013 © UNICET/UKLA2013-03645/Webb

Finlands UNICEF främjade med stöd av Näsdagen 2013 barnens skolgång i Malawi.

UNICEFs omfattande, mångåriga program ”Skolor till Afrika” hjälper Malawi att erbjuda kvalitativ grundutbildning också för de mest utsatta barnen. I programmet 2013 stödde vi bland annat lokala myndigheter att tillämpa UNICEFs modell för barnvänlig skola. Vi byggde också klassrum, toaletter och vattenpunkter för åtta lågstadieskolor. Vi ökade också uppskattningen av utbildning för flickor genom att aktivera och utbilda familjer, lokalsamfund och lärare. Antalet skolelever ökade med över 100 000 barn på ett år. Tack för att du är med!

 

 

Aktuellt