Finlands Röda Kors

16.10.2015
Burundiern Marie Ntamikevyo tvättar sina händer vid handtvättplatsen, som byggdes bredvid toaletten. Hygienen förbättras av att man inte behöver röra vid vattenkärlet, eftersom det sköts med en fotpedal. (foto: Tatu Blomqvist)

2014 hjälpte Finlands Röda Kors i bl.a. Burundi med stöd av Näsdagen.

En stor del av de sjukdomar som drabbar folket i Burundi kan förebyggas, för många av dem beror på att vattnet inte är rent. Med stöd av Näsdagen iståndsatte vi 27 källor med rent vatten och hjälpte vi de lokala invånarna att bygga toaletter. Vi byggde toaletter och system för att samla in regnvatten vid åtta skolor. Med stöd av Näsdagen byggde vi handtvättställningar. Tack för att du stöder arbetet för att förhindra att sjukdomar sprids! Läs mer om det arbete Näsdagen stöder >>

Näsdagen stöder organisationens arbete!

 

Aktuellt