FINLANDS RÖDA KORS

28.05.2015
Barn i Sierra Leone.

Med stöd av Näsdagen och Finlands Röda Kors utfördes 2013 i Sierra Leone upplysningsarbete med tyngdpunkten på hälsovård tillsammans med lokala samfund.

Frivilliga inom Sierra Leones Röda Kors främjade bland annat användningen av moderskaps- och barnhälsovårdstjänster samt förstärkte kunskapen om hur man förhindrar spridningen av smittsamma sjukdomar och hur man sköter hygienen. Via arbetet nådde vi tusentals barn och familjer. Med stöd av Näsdagen försökte vi också förhindra hiv-smitta och den diskriminering sjukdomen leder till samt öka användningen av hållbara och trygga vattenkällor. Vi fick rent vatten åt 30 000 mänskor. Tack för att du hjälper oss att trygga tusentals barn ett hälsosammare liv i utvecklingsländerna.

Aktuellt