SASK työskentelee Nenäpäivän tuella lapsityön lopettamiseksi

16.09.2016
Kuva: Jussi Hyttinen

Hyviä uutisia: Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK työskenteli Nenäpäivän tuella vuoden 2015 aikana mm. työläisten ja lasten oikeuksien puolesta Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Lue kooste!

 SASKin siirtotyöläisten oikeuksiin keskittyvän työn tavoitteena on lopettaa lapsityön käyttö ja turvata lasten koulunkäynti Intiassa ja Nepalissa. 

Nenäpäivän tukemien hankkeiden ansiosta työelämän oikeuksien puolustamiseksi on perustettu 179 uutta komiteaa, joiden ansiosta minimipalkkataso on noussut Intiassa. Lapsityön kieltäviä sopimuksia on solmittu 129 tiilitehtaalla ja 12 kylässä.

Hankkeiden myötä tuhannet lapset ja heidän perheensä ovat päässeet sosiaaliturvan piiriin. Vuoden aikana sosiaaliturvan on saanut 8700 henkilöä. Lisäksi hankkeessa on kuusi entisille lapsityöläisille tarkoitettua koulua, joissa oli vuoden aikana 437 oppilasta. Heistä 58 on siirtynyt valmistavasta koulutuksesta tavalliseen opetukseen.

Nenäpäivän tuella saatiin aikaan rakenteellisia muutoksia myös kaivannaisteollisuuden työsuojeluun, palkkaukseen sekä lapsityön käyttöön. 

Kiitos, että tuet työtämme maailman lasten hyväksi!

Nenäpäivä-keräyksen nettotuotto jaetaan vuosittain yhdeksän Nenäpäivä-säätiön toiminnassa mukana olevan järjestön kesken. Nenäpäivän tuella Suomen UNICEF, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Punainen Risti, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Fida International, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen Lähetysseura tekevät lakkaamatta töitä maailman lasten auttamiseksi siellä, missä apua eniten tarvitaan. Nenäpäivän avulla lapset ympäri maailman saavat mahdollisuuden hyvään elämään: ravintoon, turvaan, koulutukseen ja terveyteen.

#nenäpäivä on ajankohtainen #juurinyt

Lahjoita Nenäpäivälle tästä!

Nenäuutiset