Plan Suomi tekee varhaiskasvatusta Nenäpäivän tuella

26.08.2016

Hyviä uutisia: Nenäpäivä tuki vuoden 2015 aikana Plan International Suomen työtä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämisen parissa mm. Itä-Timorissa ja Laosissa. Lue kooste!

Yksi Nenäpäivän tukemista järjestöistä on Plan International Suomi. Nenäpäivän tuella Plan tekee töitä, jotta jokaisella lapsella maailmassa olisi mahdollisuus hyvään elämään: ravintoon, turvaan, koulutukseen ja terveyteen.

Vuonna 2015 työn tavoitteena oli tarjota lapsille mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja sujuva siirtyminen esikoulusta peruskouluun.

Itä-Timorissa ylläpidettiin varhaiskasvatuskeskuksia 29 kylässä. Lisäksi 513 pienten lasten vanhempaa osallistui kuukausittain koulutuksiin, joissa heille opetettiin erilaisia vanhemmuustaitoja. Hankkeen työntekijät ja vapaaehtoiset tekivät myös kotikäyntejä, joissa keskityttiin kunkin perheen tilanteeseen yksityiskohtaisemmin. Kaikki varhaiskasvatusyhmät ja keskukset on rekisteröity ja hyväksytty paikallisen opetusministeriön toimesta, jolla taataan työn jatkuvuutta.

Laosissa Plan työskenteli peruskoulutuksen parissa. Noin tuhat lasta osallistui oppilaskuntien toimintaan, joilla parannettiin koulujen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Lapset perustivat kouluihin puutarhoja ja osallistuivat myös koulusuunnitelmien laadintaan. 50 kouluun on perustettu kehittämissuunnitelma, jonka tehtävänä on taata turvallinen ja lapsiystävällinen oppimisympäristö myös liikuntarajoitteisille tai vammaisille lapsille.

Kiitos, että tuet työtämme maailman lasten hyväksi!

Nenäpäivä-keräyksen nettotuotto jaetaan vuosittain yhdeksän Nenäpäivä-säätiön toiminnassa mukana olevan järjestön kesken. Nenäpäivän tuella Suomen UNICEF, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Punainen Risti, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Fida International, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen Lähetysseura tekevät lakkaamatta töitä maailman lasten auttamiseksi siellä, missä apua eniten tarvitaan. Nenäpäivän avulla lapset ympäri maailman saavat mahdollisuuden hyvään elämään: ravintoon, turvaan, koulutukseen ja terveyteen.

#nenäpäivä on ajankohtainen #juurinyt

Lahjoita Nenäpäivälle tästä!