Pelastakaa Lapset työskentelee äärimmäistä lapsiköyhyyttä vastaan

02.09.2016
Kuva: Nenäpäivä

Hyviä uutisia: Pelastakaa Lapset työskenteli Nenäpäivän tuella vuoden 2015 aikana mm. äärimmäistä lapsiköyhyyttä vastaan Bangladeshissa. Lue kooste!

Yksi Nenäpäivän tukemista järjestöistä on Pelastakaa Lapset. Nenäpäivän tuella Pelastakaa Lapset tekee töitä, jotta jokaisella lapsella maailmassa olisi mahdollisuus hyvään elämään: ravintoon, turvaan, koulutukseen ja terveyteen.

Vuonna 2015 Pelastakaa Lapset teki Nenäpäivä varoilla lapsilähtöistä sosiaaliturvatyötä Bangladeshissa. Työn tavoitteena on vähentää äärimmäistä lapsiköyhyyttä ja lieventää köyhyyden vaikutusta lapsiin. Hankkeen ansiosta köyhimpien kotitalouksien tietoisuus heille kuuluvista valtion sosiaalituista on parantunut ja yhä useampi kotitalous on päässyt tukien piiriin. Kansallisella tasolla hanke on tehnyt vaikuttamistyötä lapsilähtöisemmän sosiaaliturvapolitiikan puolesta.

Hankkeen tuella perustetuissa 22 kyläkoulussa 1482 heikossa asemassa olevaa lasta on saanut esi- ja perusopetusta. Lisäksi heidän pääsynsä valtion järjestämän perusopetuksen piiriin on varmistettu antamalla tukea 40 valtion koululle, joihin oppilaat myöhemmin siirtyvät. Hanke on tukenut myös 22 kerhon toimintaa, joissa on käynyt vuoden 2015 aikana yli 22 000 lasta.

Lisäksi lasten vanhemmille on annettu koulutusta lasten oikeuksista ja kehityksestä.

Nenäpäivä-keräyksen nettotuotto jaetaan vuosittain yhdeksän Nenäpäivä-säätiön toiminnassa mukana olevan järjestön kesken. Nenäpäivän tuella Suomen UNICEF, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Punainen Risti, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Fida International, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen Lähetysseura tekevät lakkaamatta töitä maailman lasten auttamiseksi siellä, missä apua eniten tarvitaan. Nenäpäivän avulla lapset ympäri maailman saavat mahdollisuuden hyvään elämään: ravintoon, turvaan, koulutukseen ja terveyteen.

#nenäpäivä on ajankohtainen #juurinyt

Lahjoita Nenäpäivälle tästä!