VIERASKYNÄ: Pieni teko – suuri voima

16.08.2016
Kuva: vuoden 2015 Nenäarpajaisten 4H-kerholaisia

Nuorisotyön tuella kasvaa tiedostavia ja aikaansaavia nuoria. 4H mukana Nenäpäivässä – Head, Hands, Heart ja Health, maailman lasten puolesta!

Me 4H:laiset haluamme olla mukana tukemassa lasten ja nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen. Haluamme, että 4H-harrastuksen parissa lapsi ja nuori kasvaa aktiiviseksi ja oma-aloitteiseksi, itsetuntoiseksi ja avarakatseiseksi ihmiseksi, joka pystyy toimimaan yhdessä toisten ihmisen kanssa yhteiseksi hyväksi.

4H:n nimessä olevat kansainväliset H-kirjaimet ovat kertoneet lähes sadan vuoden ajan sen, mikä meille on tärkeää. Head, Hands, Heart ja Health viestivät siitä, että jokainen on vastuussa itsensä, läheistensä ja ympäristönsä hyvinvoinnista.

Lapset pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan 4H-kerhoissa ja leireillä. Nuorille tilaisuuksia tarjoutuu esimerkiksi vapaaehtoistyössä, hyväntekeväisyydessä ja omissa projekteissa. Yhä suositumpi yhteisen tekemisen muoto on tapahtumien tuottaminen. Nuorten itsensä suunnittelemat ja toteuttamat tapahtumat tuovat uutta väriä monien paikkakuntien tapahtumatarjontaan. Järjestön tärkeä tehtävä on tukea ohjaajia ja toimihenkilöitä toimimaan nuorten valmentajina. Onnistumisen kokemuksia syntyy!

Arvot ja oppiminen

Tekemisen kautta oppiminen on arvojen rinnalla osa 4H-nuorisotyön ydintä. Tekemällä oppimisen ajatus oli lähtökohtana myös sille, kun pohdimme, miten teemme lapsille ja nuorille näkyväksi aktiivisen kansalaisuuden perusajatusta.

Yksinkertaisimmillaan aktiivinen kansalaisuus näyttäytyy yhdessä hyvässä teossa, joka lisää yhteistä hyvinvointia joko lähellä tai kaukana. Viestimme on, että ihan jokainen voi tehdä jotakin. Pienten lasten pienistä teoista syntyy suuri vaikuttavuus, kun tavoite ja tahtotila ovat yhteisiä.

Nenäarpajaiset – sanoista tekoihin!

Aktiivisesta kansalaisuudesta loistava esimerkki olivat viime vuonna toteutetut Nenäarpajaiset: taidokkaat kerholaiset saivat yhdessä myytyä Nenäpäivä-kampanjan aikana yli 32 000 Nenäarpaa maailman lasten hyväksi. Varsin vaikuttava luku! Pienten kerholaisten teoista kasvoi suuri määrä hyvää.

Nyt iloksemme yhteistyö Nenäpäivän kanssa saa jatkoa, kun Nenäarpajaiset järjestetään toistamiseen loka-marraskuussa 2016..

4H on valtakunnallinen, sitoutumaton nuorisojärjestö, jonka nuorisotyön käytännön toteutuksesta vastaa yli 200 4H-yhdistystä eri puolilla Suomea. 4H tekee parhaansa globaalin tasa-arvon edistämiseksi. Lapset ja nuoret näyttävät etunenässä esimerkkiä! Osta arpa ja anna arpaonnelle uusi merkitys.

Marjaana Liukko
Marjaana Liukko (MMM), toimii Suomen 4H-liitossa nuorisotyön johtajana ja tiimiesimiehenä. Hänen luotsaamansa tiimin vastuulla ovat 4H-nuorisotyön valtakunnalliset tuotteet ja palvelut, niihin liittyvät kehittämishankkeet ja strateginen suunnittelu. Liukolla on yli 20 vuoden kokemus järjestötyöstä toimi- ja luottamushenkilönä.

Virpi Skippari
Virpi Skippari työskentelee Suomen 4H-liitossa lasten ja nuorten ryhmätoiminnasta ja osallisuudesta vastaavana kehityspäällikkönä. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri sekä kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutuksen saanut opettaja. Skippari on innostunut kestävästä elämäntavasta ja siihen liittyvistä pedagogisista oivalluksista, joiden avulla ruokitaan lasten ja nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen.

Mikä Nenäpäivän vieraskynä?
Nenäpäivän vieraskynässä Nenäpäivän tukijat ja tekijät kertovat ajankohtaisista, kiinnostavista aiheista vastuullisuuden ja hyväntekeväisyyden tiimoilta.
#nenäpäivä #vieraskynä