Suomen Lähetysseura tukee äitien ja lasten hyvinvointia

30.09.2016
Kuva: Jussi Hyttinen

Hyviä uutisia: Nenäpäivän avulla Suomen Lähetysseura tuki vuonna 2015 lasten, äitien ja yhteisöjen hyvinvointia Nepalissa. Lue kooste!

Hankkeissa tuettiin haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten etnisten vähemmistöjen, alempaan kastiin kuuluvien sekä vammaisten lasten mahdollisuuksia perusopetukseen. Lisäksi tuettiin koulujen mielenterveyshanketta sekä naisryhmien toimintaa. Hankkeen piirissä oli noin 15 700 ihmistä eli 5000 perhettä. 

223 opettajaa sai opetusta lapsiystävällisten opetusmenetelmien käytössä ja niiden piiriin pääsi hankealueilla noin 5800 koululaista. Oppilaiden poissaolot ja luokalle jääminen ovat vähentyneet, ja oppimistulokset parantuneet.

Suomen Lähetysseura työskenteli myös yhteisöjen kehittämisen parissa. Työn päämääränä on parantaa maattomien ja alempaan kastiin kuuluvien perheiden taloudellista ja sosiaalista asemaa sekä luoda olosuhteet, joissa lapset pystyvät irtautumaan köyhyyden ja syrjinnän noidankehästä. Hankkeessa 3076 lasta sai tukea koulunkäyntiinsä.

Viidellä hankealueella toimi yhteensä 118 naisryhmää, joissa oli yhteensä noin 6600 jäsentä. Ryhmille järjestettiin koulutusta perusterveydestä, synnytykseen valmistautumisesta, sekä talousasioista. Nykyisin naiset tietävät, miten tärkeitä säännölliset äitiysterveystarkastukset ovat raskausaikana. Kyläläisistä useimmat synnyttävät nykyisin lapsensa terveyskeskuksissa. Alueilta ei ole raportoitu yhtään äidin tai lapsen, synnytyksen yhteydessä tapahtunutta, kuolemaa hankkeen alkamisen jälkeen.

Kiitos, että tuet työtämme maailman lasten hyväksi!

Nenäpäivä-keräyksen nettotuotto jaetaan vuosittain yhdeksän Nenäpäivä-säätiön toiminnassa mukana olevan järjestön kesken. Nenäpäivän tuella Suomen UNICEF, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Punainen Risti, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Fida International, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen Lähetysseura tekevät lakkaamatta töitä maailman lasten auttamiseksi siellä, missä apua eniten tarvitaan. Nenäpäivän avulla lapset ympäri maailman saavat mahdollisuuden hyvään elämään: ravintoon, turvaan, koulutukseen ja terveyteen.

#nenäpäivä on ajankohtainen #juurinyt

Lahjoita Nenäpäivälle tästä!

Nenäuutiset