Kirkon Ulkomaanapu tukee koulunkäyntiä Nenäpäivän tuella

19.08.2016
Kuva: Juha Blomberg

Hyviä uutisia: Nenäpäivä tuki vuoden 2015 aikana mm. Kirkon Ulkomaanavun koulutuksen kehittämistyötä Haitilla. Lue kooste!

Yksi Nenäpäivän tukemista järjestöistä on Kirkon Ulkomaanapu. Nenäpäivän tuella Kirkon Ulkomaanapu tekee töitä, jotta jokaisella lapsella maailmassa olisi mahdollisuus hyvään elämään: ravintoon, turvaan, koulutukseen ja terveyteen.

Vuonna 2015 Kirkon Ulkomaanapu työskenteli Nenäpäivä-varoin koulutuksen laadun parantamiseksi Haitilla. Tavoitteena oli kouluttaa koulujen henkilökuntaa sekä vahvistaa yhteistyötä ja vuoropuhelua koulujen, viranomaisten ja vanhempien välillä. Tämä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä hankkeen tuloksiin, joista hyötyy yhteensä yli 20 000 haitilaista.

Nenäpäivän tuen avulla yli 300 opettajaa on saanut koulutuksissa lisäoppia ammatillisiin valmiuksiin ja 58 koululle on jaettu opetusmateriaalia. Kouluille on laadittu lastensuojeluohjelmat ja niiden katastrofivalmiuksia on vahvistettu laatimalla suunnitelmat sekä harjoittelemalla katastrofien varalta. Lisäksi 25 vastuuhenkilöä on saanut koulutusta katastrofivalmiudesta ja katastrofitilanteisiin liittyvistä lastensuojelukysymyksistä. 9815 oppilaan koulutie on hankkeen ansiosta turvallisempi. Kiitos, että tuet työtämme maailman lasten hyväksi!

Nenäpäivä-keräyksen nettotuotto jaetaan vuosittain yhdeksän Nenäpäivä-säätiön toiminnassa mukana olevan järjestön kesken. Nenäpäivän tuella Suomen UNICEF, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Punainen Risti, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Fida International, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen Lähetysseura tekevät lakkaamatta töitä maailman lasten auttamiseksi siellä, missä apua eniten tarvitaan. Nenäpäivän avulla lapset ympäri maailman saavat mahdollisuuden hyvään elämään: ravintoon, turvaan, koulutukseen ja terveyteen.

#nenäpäivä on ajankohtainen #juurinyt

Lahjoita Nenäpäivälle tästä!