UNICEF Finland

16.10.2015
En Turkanakvinna med sitt barn i en moder- och barnhälsoklinik (MCH) i sjukhuset i Lodwar County i Turkanaregionen i norra Kenya. (TURKANA 5.  © UNICEF Kenya/2010/Noorani)

2014 hjälpte UNICEF Finland i bl.a. Kenya med stöd av Näsdagen genom att stöda helhetsmässiga tjänster till mammor och barn.

Med Näsdagspengar stödde vi speciellt införandet av ett nationellt resultatkort i Turkana – med hjälp av kortet följer man med reproduktions- och moderhälsan samt hur de nyfödda och barnen mår. Dessutom utbildade vi med Näsdagsstöd hälsovårdspersonal och förbättrade vi effekten av vaccineringar genom att bereda införandet av ett system för att värmekontrollera vaccinet. Läs mer om det arbete Näsdagen stöder >>

Näsdagen stöder organisationens arbete!

Bidra >>

Läs mer >>