Röda Korsets frivilliga hjälper med stöd av Näsdagen

11.10.2016
Fotograf: Juha Blomberg

Goda nyheter: Näsdagen stödde under år 2015 bl.a. Finlands Röda Kors hälsoarbete i Burundi. Läs sammandraget!

Finlands Röda Kors är en av de organisationer som Näsdagen stöder. Med stöd av Näsdagen arbetar Finlands Röda Kors för att varje barn i världen ska ha möjlighet till ett gott liv: mat, trygghet, utbildning och hälsa.

Utbildningen av frivilliga har varit exceptionellt viktig för att sprida kunskap och hjälp i Burundi. Under år 2015 omfattade Röda Korsets arbete 7200 hushåll, vilkas hälsa 360 frivilliga främjade. De frivilliga besökte bl.a. hemmen och stödde familjerna att starta hemträdgårdar. Med stöd av Näsdagen grundades 965 trädgårdar till fromma för familjerna! Med trädgårdarna blev kvaliteten på och tillgången till mat för många familjer och samhällen bättre.

Genom att sprida information, med hjälp av hem och toaletter, blev familjernas hälsa och välfärd bättre: med Näsdagens stöd till arbetet byggdes 161 hus för de mest utsatta familjerna och de frivilliga hjälpte 800 hushåll att bygga en fungerande toalett. Sju nya vattentag iståndsattes för att öka tillgången till vatten och två skolor med omkring 1600 elever fick egna vattentag och nya toaletter. Dessutom garanterades 653 skolelevers skolavgifter och skoltillbehör så att de kan gå i skola.

Utöver dessa fantastiska resultat handledde de frivilliga 2109 undernärda barn till hälsokliniker samt 2262 barn till vaccineringskampanjer. Dessutom deltog 1407 samhällsmedlemmar i blodgivningsverksamheten för att hjälpa andra medlemmar i samhället.

Tack för att du stöder vårt arbete för världens barn!

Nettointäkterna från Näsdagsinsamlingen fördelas årligen mellan de nio organisationer som deltar i Näsdagsstiftelsens verksamhet. Med stöd av Näsdagen arbetar Finlands UNICEF, Kyrkans utlandshjälp, Finlands Röda Kors, Rädda Barnen, Plan International Finland, Fida International, Solidaritet, Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK och Finska Missionssällskapet oförtröttligt för att stöda världens barn där hjälpen behövs mest. Med hjälp av Näsdagen får barn runt om i världen möjlighet till ett gott liv: mat näring, trygghet, utbildning och hälsa.

#näsdagen är aktuell #justnu

Här kan du donera till Näsdagen!