Rädda Barnen

19.10.2016

Goda nyheter: Näsdagen stödde under år 2015 bl.a. Rädda Barnens arbete för att minska den extrema barnfattigdomen i Bangladesh. Läs sammandraget!

Rädda Barnen är en av de organisationer som Näsdagen stöder. Med stöd av Näsdagen arbetar Rädda Barnen för att varje barn i världen ska ha möjlighet till ett gott liv: mat, trygghet, utbildning och hälsa.

År 2015 utförde Rädda Barnen med stöd av Näsdagen socialskyddsarbete utgående från barnen i Bangladesh. Målet för arbetet är att minska den extrema barnfattigdomen och lindra fattigdomens effekter på barnen.

Tack vare projektet har de fattigaste hushållens medvetenhet om de socialstöd de har rätt till av staten förbättrats och allt fler hushåll omfattas av stöden. På nationell nivå har projektet arbetat för att främja en socialskyddspolitik som utgår från barnen.

I de 22 byskolor som grundats med stöd av projektet har 1482 utsatta barn fått för- och grundutbildning. Dessutom har deras tillgång till den grundutbildning staten står för försäkrats genom stöd till 40 statliga skolor, dit barnen senare flyttar. Projektet har också stött verksamheten i 22 klubbar, som över 22 000 barn deltog i under år 2015.

Dessutom har barnens föräldrar fått utbildning i barnens rättigheter och utveckling.

Nettointäkterna från Näsdagsinsamlingen fördelas årligen mellan de nio organisationer som deltar i Näsdagsstiftelsens verksamhet. Med stöd av Näsdagen arbetar Finlands UNICEF, Kyrkans utlandshjälp, Finlands Röda Kors, Rädda Barnen, Plan International Finland, Fida International, Solidaritet, Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK och Finska Missionssällskapet oförtröttligt för att stöda världens barn där hjälpen behövs mest. Med hjälp av Näsdagen får barn runt om i världen möjlighet till ett gott liv: mat, trygghet, utbildning och hälsa.

#näsdagen är aktuell #justnu

Här kan du donera till Näsdagen!