RÄDDA BARNEN

28.05.2015
Runa och hennes vänner, som arbetar för barnens rättigheter.

Med stöd av Näsdagen fick över 2100 barn som räddats från barnarbete inleda sin skolgång i Bangladesh år 2013. 

Rädda barnen stödde 44 byskolor att ge barnen en kvalitativ och barnvänlig undervisning – genom att skaffa undervisningsmaterial, avlöna lärare och ge dem kompletterande utbildning samt genom stödundervisningsprogram för eleverna. Dessutom kunde Rädda barnen tack vare stöd från Näsdagen upprätthålla flera infoställen, för att de extremt fattiga familjerna ska få information om offentligt socialstöd. Med stöd av Näsdagen utförs långsiktigt arbete i regionen för att medvetenheten om barnens rättigheter ska förstärkas. Barnen driver också själva på sina rättigheter i 44 barnklubbar! Genom påverkningsarbetet främjar vi ett mänskovärdigt liv för barnen – i praktiken görs arbetet bl.a. genom att utbilda myndigheter, barngrupper, byasamfund, lokalorganisationers anställda samt genom att ta fram utbildnings- och informationsmaterial. Tack för att du hjälp arbetet för att främja barns rättigheter!