Rädda Barnen

16.10.2015

2014 hjälpte Rädda Barnen barn i Bangladesh med stöd av Näsdagen.

Med stöd av Näsdagen arbetade vi för att eliminera den extrema fattigdomen, för att förbättra barnens levnadsförhållanden samt för att förhindra att barn flyttar för att få arbete. Med stöd av Näsdagen fick över 11 800 personer under året olika slags stöd såsom skolstipendier, moderskapspenning och änkepension. Med dessa stöd främjade vi direkt barnens välfärd. Tack för att du stöder arbetet för att bekämpa fattigdomen och främja ett människovärdigt liv för barnen. Läs mer om det arbete Näsdagen stöder >>

Näsdagen stöder organisationens arbete!

Bidra >>

Läs mer >>