Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat Nenäpäivän tuella

05.08.2016
Kuva: Juha Blomberg

Hyviä uutisia: Nenäpäivä tuki vuoden 2015 aikana mm. Suomen Punaisen Ristin terveystyötä Burundissa. Lue kooste!

Yksi Nenäpäivän tukemista järjestöistä on Suomen Punainen Risti. Nenäpäivän tuella Suomen Punainen Risti tekee töitä, jotta jokaisella lapsella maailmassa olisi mahdollisuus hyvään elämään: ravintoon, turvaan, koulutukseen ja terveyteen.

Vapaaehtoisten kouluttaminen on ollut äärimmäisen tärkeässä roolissa tiedon ja avun jakamisessa Burundissa. Vuoden 2015 aikana Punaisen Ristin työn piirissä oli 7200 kotitaloutta, joiden terveyttä edistettiin 360 vapaaehtoisen voimin. Vapaaehtoiset tekivät mm. kotikäyntejä ja tukivat perheitä kotipuutarhojen perustamisessa. Nenäpäivän tukeman työn ansiosta 965 puutarhaa perustettiin perheiden hyväksi! Puutarhoilla vahvistettiin monien perheiden ja yhteisöjen ravinnon laatua sekä ruoan saatavuutta.

Tietoa jakamalla, kotien ja käymälöiden avulla, edistettiin perheiden terveyttä ja hyvinvointia: Nenäpäivän tukeman työn kautta rakennettiin 151 taloa heikoimmassa asemassa oleville perheille ja vapaaehtoiset auttoivat 800 kotitaloutta rakentamaan toimivan käymälän. Seitsemän uutta vedenottopistettä kunnostettiin veden saamiseksi ja kahteen kouluun, noin 1600 koululaisen hyväksi, rakennettiin omat vedenottopisteet sekä uudet käymälät. Lisäksi 653 lapselle varmistettiin koulunkäyntimaksut ja koulutarvikkeet, jotta he voivat käydä koulua.

Näiden upeiden tulosten lisäksi vapaaehtoiset ohjasivat 2109 aliravittua lasta terveysklinikoille sekä 2262 lasta rokotuskampanjoihin. Lisäksi 1407 yhteisön jäsentä osallistui verenluovutustoimintaan auttaakseen muita yhteisön jäseniä.

Kiitos, että tuet työtämme maailman lasten hyväksi!

Nenäpäivä-keräyksen nettotuotto jaetaan vuosittain yhdeksän Nenäpäivä-säätiön toiminnassa mukana olevan järjestön kesken. Nenäpäivän tuella Suomen UNICEF, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Punainen Risti, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Fida International, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen Lähetysseura tekevät lakkaamatta töitä maailman lasten auttamiseksi siellä, missä apua eniten tarvitaan. Nenäpäivän avulla lapset ympäri maailman saavat mahdollisuuden hyvään elämään: ravintoon, turvaan, koulutukseen ja terveyteen.

#nenäpäivä on ajankohtainen #juurinyt

Lahjoita Nenäpäivälle tästä!