Plan International utför småbarnsfostran med stöd av Näsdagen

19.10.2016

Goda nyheter: Näsdagen stödde under år 2015 även Plan International Finlands arbete för att utveckla småbarnspedagogiken och förundervisningen i bl.a. Östtimor och Laos. Läs sammandraget!

Plan International Finland är en av de organisationer som Näsdagen stöder. Med stöd av Näsdagen arbetar Plan International Finland för att varje barn i världen ska ha möjlighet till ett gott liv: mat, trygghet, utbildning och hälsa.

Målet för arbetet 2015 var att erbjuda barn möjlighet till kvalitativ småbarnsfostran och en smidig övergång från förskola till grundskola.

I Östtimor upprätthölls förskolor i 29 byar. Dessutom deltog föräldrarna till 513 småbarn varje månad i föräldrautbildning, där de fick lära sig olika slags föräldrafärdigheter. Projektets anställda och frivilliga gjorde också hembesök, där man koncentrerade sig på respektive familjs situation mer ingående. Alla småbarnsgrupper och -centraler har registrerats och godkänts av det lokala undervisningsministeriet, vilket garanterar att arbetet fortsätter.

I Laos arbetade Plan med grundutbildningen. Omkring tusen barn deltog i elevkårernas verksamhet för att förbättra säkerheten och trivseln i skolorna. Barnen grundade trädgårdar i skolorna och var också med om att göra upp skolplaner. 50 skolor har fått utvecklingsplaner med uppgift att garantera en trygg och barnvänlig inlärningsmiljö också för fysiskt eller annars handikappade barn.

Tack för att du stöder vårt arbete för världens barn!

Nettointäkterna från Näsdagsinsamlingen fördelas årligen mellan de nio organisationer som deltar i Näsdagsstiftelsens verksamhet. Med stöd av Näsdagen arbetar Finlands UNICEF, Kyrkans utlandshjälp, Finlands Röda Kors, Rädda Barnen, Plan International Finland, Fida International, Solidaritet, Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK och Finska Missionssällskapet oförtröttligt för att stöda världens barn där hjälpen behövs mest. Med hjälp av Näsdagen får barn runt om i världen möjlighet till ett gott liv: mat, trygghet, utbildning och hälsa.

#näsdagen är aktuell #justnu

Här kan du donera till Näsdagen!