Nenäpäivän taustalla vaikuttaa 9 järjestöä

20.10.2015
Nenäpäivässä on mukana 9 järjestöä, joiden pitkäkestoisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin Nenäpäivässä kerätyt varat ohjataan.

Järjestöjen pitkäkestoisissa kehitysyhteistyöhankkeissa edistetään lasten oikeutta koulutukseen, ruokaan, turvaan, terveyteen. 

Nenäpäivä-kampanjalla kerätyt varat ohjataan Suomen UNICEFin, Suomen Punaisen Ristin, Kirkon Ulkomaanavun, Fida Internationalin, Pelastakaa Lasten, Plan Suomen, Solidaarisuuden, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin ja Suomen Lähetysseuran pitkäkestoisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin, joiden keskiössä ovat lapset ja heidän perheensä. 

Työllä saadaan aikaan kestäviä tuloksia, joista hyötyvät lasten perheiden lisäksi ympäröivät yhteisöt. Yhteinen tavoitteemme on, että jokaisella lapsella on mahdollisuus hyvään elämään.

Näin Nenäpäivä auttaa 

Tutustu Nenäpäivän järjestöjen tekemään työhön kehitysmaissa >>

Tue järjestöjen työtä

Tee lahjoitus, jotta kehitysmaiden lapsilla olisi mahdollisuus hyvää elämään >>