Kyrkans utlandshjälp

19.10.2016

Goda nyheter: Näsdagen stödde under år 2015 bl.a. Kyrkans Utlandshjälp arbete för att utveckla utbildningen i Haiti. Läs sammandraget!

Kyrkans Utlandshjälp är en av de organisationer som Näsdagen stöder. Med stöd av Näsdagen arbetar Kyrkans Utlandshjälp för att varje barn i världen ska ha möjlighet till ett gott liv: mat, trygghet, utbildning och hälsa.

År 2015 arbetade Kyrkans Utlandshjälp med Näsdagsmedel för att förbättra utbildningskvaliteten i Haiti. Målet var att utbilda skolornas personal samt förstärka samarbetet och dialogen mellan skolorna, myndigheterna och föräldrarna. Detta påverkar långsiktigt resultatet av projektet, som totalt över 20 000 haitier har nytta av.

Med stöd av Näsdagen har över 300 lärare fått mer utbildning inom sitt yrke och 58 skolor har fått utbildningsmaterial. Skolorna har fått barnskyddsprogram och deras katastrofberedskap har förstärkts genom planer och övningar i hur de ska handla vid en katastrof. Dessutom har 25 ansvarspersoner fått utbildning i katastrofberedskap och barnskyddsfrågor vid katastrofer. 9815 barns skolväg är tryggare tack vare projektet.

Tack för att du stöder vårt arbete för världens barn!

Nettointäkterna från Näsdagsinsamlingen fördelas årligen mellan de nio organisationer som deltar i Näsdagsstiftelsens verksamhet. Med stöd av Näsdagen arbetar Finlands UNICEF, Kyrkans utlandshjälp, Finlands Röda Kors, Rädda Barnen, Plan International Finland, Fida International, Solidaritet, Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK och Finska Missionssällskapet oförtröttligt för att stöda världens barn där hjälpen behövs mest. Med hjälp av Näsdagen får barn runt om i världen möjlighet till ett gott liv: mat, trygghet, utbildning och hälsa.

#näsdagen är aktuell #justnu

Här kan du donera till Näsdagen!