Finska Missionssällskapet

16.10.2015

2014 hjälpte Finska Missionssällskapet med stöd av Näsdagen 4400 mödrar i Nepal, i 94 mammagrupper.

I mammagrupperna fick kvinnorna information om och diskuterade bland annat frågor kring hälsa och näring. De mammor som fick information i mammagrupperna spred effektivt sin kunskap i sina samhällen för att lösa vatten-, hälso- och sanitetsproblem. Med stöd av Näsdagen förstärkte vi också verksamheten vid tio offentliga hälsocentraler. Tillsammans med samhällenas egna hälsopunkter kunde vi trygga tillgången till bashälsovård för dem som behöver det samt effektivt förhindra mamma- och barndödligheten. Dessutom förstärkte vi med stöd av Näsdagen den viktiga vatten- och hygieninfrastrukturen. I byarna byggde vi 30 smådricksvattensystem, 1340 familjer byggde en egen toalett och 12 skolor fick toaletter. Tack för att du stöder vårt arbete för att bekämpa vatten-, hälso- och sanitetsproblemen. Läs mer om det arbete Näsdagen stöder >>  

Näsdagen stöder organisationens arbete!

Bidra >>

Läs mer >>