FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPET

28.05.2015
Deltagarna i en mammagrupp.

Med stöd av Näsdagen hjälpte Finska missionssällskapet 2013 omkring 30 000 personer i bergsbyn Dhading i Nepal.

Hjälpen gick bl.a. till byns 85 mammagrupper. I mammagrupperna gavs kunskap om moderskapshälsovård, hygien, fertilitets- och bashälsovård. 300 gravida kvinnor fick specialrådgivning och utbildning via kvinnogrupperna. Nu går mammorna regelbundet på undersökningar såväl under graviditeten som med babyn. Barnen vägs och mammorna får information om rätt näring till barnen. Barnen får också viktiga vaccin. Via mammagrupperna har sjukdomar under graviditets- och småbarnstiden och undernäring minskat. Tack för att du tillsammans med oss hjälper mammor och barn också i Nepals bergsbyar.