Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK

28.05.2015
En nepalesisk flicka som trivs i skolan.

Med stöd av Näsdagen förstärkte Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK 2013 rättigheterna för de migrantarbetare, samfund och barn som arbetar på tegelfabrikerna i Indien och Nepal.

Kampanjen mot tegelfabriker och byar utan barnarbetskraft var aktiv och vi nådde över 6400 människor genom projektet! Genom projektet utbildade vi lärare och fem barnarbetsskolor fortsatte sitt framgångsrika arbete. Dessutom kunde fackförbunden med stöd av Näsdagen hjälpa närmare tusen barn att flytta över till regeringens skolor. Som ett resultat av arbetet utsågs tio byar fria från barnarbete och man förhandlade om 150 lokala avtal som omfattar förbud mot barnarbete. Utbildning ger barnen livslånga kunskaper i att läsa, räkna och skriva. Hela familjen har nytta av denna kunskap. Tack för att du hjälper oss att förhindra barnarbete!