Fida International

16.10.2015

2014 hjälpte Fida International med stöd av Näsdagen i bl.a. östra Afrika.

Med stöd av Näsdagen utbildade vi 277 kyrkoledare och 143 samfundsledare i frågor som rör livsmedelssäkerhet och miljöskydd. Över 600 jordbrukare lärde sig bättre odlingsmetoder. Med stöd av Näsdagen skaffades 16 vattentankar, grundades tre regnvattendammar, två vattendistributionspunkter och en borrbrunn, byggdes 483 energieffektiva ugnar, grundades 100 bigårdar och delades kreatur för mjölkproduktion till 200 familjer. Tack för att du stöder arbetet för tillgång till mat på samhällsnivå! Läs mer om det arbete Näsdagen stöder >>

Näsdagen stöder organisationens arbete!

Bidra >>

Läs mer >>