Nenäpäivä auttaa

09.09.2015

Keräystuotoilla tuettiin viittä koulua, joissa opiskeli yhteensä 416 lapsityöläistä. Monet heistä eivät olleet koskaan käyneet koulua. Työn tuloksena 1235 lasta saatiin työnteosta koulun piiriin. Pysyvästi lapsityöstä vapaita tiilitehtaita ja kyliä saatiin lisää yhteensä 129.

Kiitos, että tuet työtä, jonka avulla annetaan lapsille koko elämän pituiset taidot lukea, laskea ja kirjoittaa! 

04.09.2015

115 esikouluopettajaa koulutettiin tehtäviinsä ja tekemään opetusmateriaaleja sekä leikkivälineitä. 
Lisäksi Nenäpäivän tuella perustettiin kahdeksan vanhempain ryhmää, joiden kautta vanhemmille jaettiin tietoa lasten kasvatuksesta ja hyvästä vanhemmuudesta.

02.09.2015

Nenäpäivän tuella koulutettiin 277 kirkon johtajaa ja 143 yhteisön johtajaa ruokaturva- ja ympäristönsuojeluasioista. Yli 600 maanviljelijää oppi parempia viljelymenetelmiä. Nenäpäivän tuella perustettiin myös 103 taimitarhaa ja yli miljoona puuntainta valmisteltiin istutettaviksi. Lisäksi Nenäpäivän tuella hankittiin 16 vesitankkia, perustettiin kolme sadevesilampea, kaksi vedenjakelupistettä sekä yksi porakaivo, rakennettiin 483 energiatehokasta uunia, perustettiin 100 mehiläistarhaa ja jaettiin 200 perheelle karjaeläimiä maidontuotantoon.

09.06.2015
Sierraleonelaislapsia

Sierra Leonen Punaisen Ristin vapaaehtoiset edistivät mm. äitiys- ja lapsiterveyspalvelujen käyttöä sekä vahvistivat tietoisuutta tartuntatautien ehkäisystä ja hygieniakäytännöistä. Työn kautta tavoitettiin tuhansia lapsia ja perheitä. Nenäpäivän tuella pyrittiin myös ehkäisemään hiv-tartuntoja ja sairauteen liittyvää syrjintää sekä lisättiin kestävien ja turvallisten vedenlähteiden käyttöä. Puhtaan veden piiriin saatiin mm. 30 000 ihmistä. Kiitos, että autat meitä turvaamaan terveemmän elämän tuhansille lapsille kehitysmaissa.

23.10.2014

Joka viides lapsi elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä – auta kanssamme ja tee lahjoitus >>

08.10.2014
Lapsia Naotchan alakoulun pihalla Malawissa kesäkuussa 2013. © UNICEF/UKLA2013-03645/Webb

UNICEFin laaja, monivuotinen ”kouluja Afrikkaan” -ohjelma auttaa Malawia tarjoamaan laadukkaan peruskoulutuksen myös haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille. Vuonna 2013 ohjelmassa muun muassa tuettiin paikallisia viranomaisia soveltamaan UNICEFin lapsiystävällisen koulun mallia, ja rakennettiin kahdeksaan alakouluun luokkahuoneita, käymälöitä ja vesipisteitä. Myös tyttöjen kouluttamisen arvostusta lisättiin alueella perheiden, paikallisyhteisöjen ja opettajien aktivoimisen ja kouluttamisen kautta. Koululaisten määrä kasvoikin vuodessa yli 100 000 lapsella.

02.10.2014
Nuoret burundilaisveljekset

Nenäpäivän tuella Kirkon Ulkomaanapu auttoi yli 1 400 burundilaista. Yhteisöjen vastuuta alueensa kehityksestä vahvistettiin ja syrjäytyneitä ihmisiä autettiin saamaan toimeentuloa kestävällä tavalla. Myös paikalliset johtajat otettiin mukaan työhön: heille jaettiin tietoa avoimesta ja läpinäkyvästä hallintokulttuurista.

19.09.2014
Kaksivuotias Deoclecima eli aiemmin jalkavamman takia vaikeaa elämää. Nenäpäivän tuella hän on päässyt esikouluun ja saanut ystäviä.

Nenäpäivän tuella alueelle rakennettiin muun muassa 11 esikoulua, vessoja ja leikkikenttiä. Esikoulutoiminnan piiriin pääsivät myös vammaiset ja orvot lapset, jotka ovat päässeet ystävystymään muiden lasten kanssa ja viettämään tavallista lapsen elämää. Kiitos, että autat kanssamme kaikista heikoimmassa asemassa olevia lapsia. Autat tarjoamaan heille mahdollisuuden kasvaa terveellisessä ja virikkeellisessä ympäristössä.

12.09.2014
Kuvassa: Runa ja hänen ystävänsä, jotka ajavat lasten oikeuksia.

Pelastakaa Lapset tuki 44 kyläkoulua antamaan lapsille laadukasta ja lapsiystävällistä opetusta - oppimateriaalien hankintaa, opettajien palkkausta ja täydennyskoulutusta sekä tukiopetusohjelmaa oppilaille. Lisäksi Nenäpäivän tuella Pelastakaa Lapset ylläpiti lukuisia infopisteitä, jotta äärimmäisen köyhät perheet saisivat tietoa julkisista sosiaalituista. Nenäpäivän tuella alueella tehdään pitkäjänteistä työtä, jotta alueella tietoisuus lasten oikeuksista vahvistuisi. Myös lapset itse ajoivat omia oikeuksiaan 44 lasten kerhossa!

05.09.2014
Tämä nepalilaistyttö viihtyy koulussa.

Lapsityöstä vapaiden tiilitehtaidentehtaiden ja kylien puolesta kampanjoitiin aktiivisesti ja hankkeen kautta tavoitettiin yli 6400 ihmistä! Hankkeen kautta opettajia koulutettiin ja viisi lapsityökoulua jatkoi toimintaansa menestyksekkäästi. Lisäksi Nenäpäivän tuella ammattiliitot auttoivat lähes tuhatta lasta siirtymään hallituksen kouluihin. Työn tuloksena kymmenen kylää julistettiin lapsityöstä vapaaksi ja 150 lapsityökiellon sisältävää paikallista sopimusta neuvoteltiin. Koulutus antaa lapselle koko elämän pituiset taidot lukea, laskea ja kirjoittaa.

Sivut

Subscribe to Nenäpäivä auttaa