Nenäpäivä auttaa

10.11.2015

Vuonna 2014 Nenäpäivän ansiosta muun muassa: 

  • 12 000 ihmistä pääsi puhtaan veden piiriin Burundissa 
  • 12 500 lasta pääsi kouluun Haitilla 
  • ja yli 30 000 ihmisen ruoan saaminen turvattiin Nepalissa 

Katso koskettava "Mitä Nenäpäivän tuella saatiin aikaan vuonna 2014?" ja näet, mitä konkreettista lahjoituksesi mahdollistaa. 

30.10.2015
Nenäpäivä tapasi kolme sisarusta Burundissa 2013 (kuva: Belgian Punainen Risti)
Moni suomalainen muistaa Yleisradion vuoden 2013 Nenäpäivä-ohjelmassa nähdyn pienen Danielin. Daniel eli Burundissa Bugabiran kunnassa yhdessä pikkuveljensä ja sisarensa kanssa. Kolme aids-orpoa yritti jatkaa elämää keskenään, ilman vanhempiaan. Vanhimpana lapsista Daniel oli perheensä pää. Kaksi vuotta sitten Danielilla oli vain yksi toive: kuolla pois. Danielin kivettyneet kasvot piirtyivät tuhansien suomalaisten mieliin. Moni silmä kostui.

Ruokaa, koulutusta ja katto pään päällä

22.10.2015
Nenäpäivän tukija Johanna Kurkela kävi Itä-Timorissa katsomassa, kuinka Nenäpäivä auttaa.

Itä-Timor on pieni saari Indonesian ja Australian välissä. Maa oli Indonesian miehityksen alla 24 vuoden ajan. Tänä aikana tapahtunut kansanmurha oli yksi pahimmista toisen maailmansodan jälkeen: lähes kaikki itä-timorilaiset menettivät perheenjäseniään miehityksen aikana. Siirtomaavallan ja miehityksen jäljet näkyvät Itä-Timorissa edelleen selkeästi, ja lähes puolet maan asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella. 

20.10.2015
Nenäpäivässä on mukana 9 järjestöä, joiden pitkäkestoisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin Nenäpäivässä kerätyt varat ohjataan.
30.09.2015
Nenäpäivän tuella autettiin 60 koulua – yli 12 500 oppilasta: kouluille luotiin koulutussuunnitelmat ja opettajia sekä muuta kouluhenkilökuntaa koulutettiin erityisesti katastrofivalmiuteen liittyen. Lisäksi kouluille jaettiin opetusmateriaaleja. Nenäpäivän tuella tehtiin myös vaikuttamistyötä paikallisten viranomaisten suuntaan koulutuksen laadun ja lasten oikeuksien edistämiseksi.
 
Kiitos, että tuet työtä, jolla edistetään lasten oikeutta koulunkäyntiin!
 
25.09.2015

Nenäpäivän tuella tehtiin tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä.
Toteutuneen koulutustyön ansiosta tieto tyttöjen sukuelinten silpomisen haittavaikutuksista lisääntyi merkittävästi Somalimaassa. Pitkäkestoisen työn ja lisääntyneen tiedon ansiosta koulutuksiin osallistuneet edistivät aktiivisesti asennemuutosta yhteisöissään: silpomista ei pidetä enää vain naisten vaan koko yhteiskunnan ongelmana.

Kiitos, että tuet työtä, jolla muutetaan pysyvästi monen tytön elämä!

23.09.2015
burundilainen Marie Ntamikevyo pesee kätensä käsienpesupaikalla, joka on rakennettu käymälän viereen. Hygieniaa parantaa se, ettei jalkakäyttöiseen vesiastiaan tarvitse koskea käsin. Kuva: Tatu Blomqvist/Suomen Punainen Risti
Burundissa suuri osa yhteisöjä vaivaavista sairauksista on ehkäistävissä, sillä monet niistä liittyvät likaisen veden käyttöön. Nenäpäivän tuella kunnostettiin 27 puhtaan veden lähdettä auttamaan 12 000 ihmistä ja lisäksi paikallisia autettiin rakentamaan käymälöitä. Kahdeksalle koululle rakennettiin käymälät ja sadeveden keruujärjestelmät. Nenäpäivän tuella rakennettiin myös käsienpesutelineitä. Kiitos, että tuet työtä, jolla ehkäistään sairauksien leviämistä! 
 
18.09.2015
Äitiryhmissä naiset saivat tietoa ja kävivät keskustelua muun muassa terveyteen ja ravitsemukseen liittyvistä asioista. Äitiryhmissä tietoa saaneet äidit levittivät saamaansa tietoa tehokkaasti yhteisöjensä vesi-, terveys- ja sanitaatio-ongelmien ratkaisemiseksi.
 
16.09.2015
Nenäpäivän tuella tehtiin työtä äärimmäisen lapsiköyhyyden poistamiseksi, lasten elinolojen parantamiseksi sekä lasten työperäisen muuton ehkäisemiseksi. Nenäpäivän tuella yli 11 800 henkilöä pääsi vuoden aikana osalliseksi erilaisista heille kuuluvista tuista kuten koulustipendeistä, äitiysrahasta ja leskeneläkkeestä. Näillä tuilla edistettiin suoraan lasten hyvinvointia. Kiitos, että tuet työtä, jolla taistellaan köyhyyttä vastaan ja edistetään lasten ihmisarvoista elämää!
11.09.2015
Kuva: © UNICEF Kenya/2010/Noorani A Turkana woman with her child in a Maternal and Child Health (MCH) clinic in Lodwar County Hospital in Turkana County, north western Kenya.
Nenäpäivän varoilla tuettiin erityisesti kansallisen tuloskortin käyttöönottoa Turkanassa – kortin avulla seurataan lisääntymis- ja äitiysterveyttä sekä vastasyntyneiden ja lasten hyvinvointia. Lisäksi Nenäpäivän tuella koulutettiin terveydenhoitohenkilöstöä ja parannettiin rokotusten vaikuttavuutta valmistelemalla rokotteiden lämmöntarkkailujärjestelmän käyttöönottoa. Kiitos, että tuet työtä, jolla edistetään äitien ja lasten terveyttä!

Sivut

Subscribe to Nenäpäivä auttaa